Θεραπεία του 25 (ύπαρξη τριών ριζών)
f1

ΠΡΙΝ

f2

ΜΕΤΑ

Θεραπεία του 47
e1

ΠΡΙΝ

e2

ΜΕΤΑ

Θεραπεία του 26
c1

ΠΡΙΝ

c2

ΜΕΤΑ

Θεραπεία του 46
d1

ΠΡΙΝ

d2

ΜΕΤΑ

Θεραπεία του 37 - δεύτερη άπω ρίζα
b1

ΠΡΙΝ

b2
b3

ΜΕΤΑ